top of page

Müügitingimused 

 

Ostuhuvilisega sõlmitakse notariaalne võlaõiguslik müügileping, milles lepitakse kokku kõik tehingu detailid. Võlaõigusliku lepingu sõlmimisel tasub Ostja vähemalt 30% ostu-müügi tehingu väärtusest.

 

Notariaalne asjaõiguslik leping sõlmitakse hiljemalt ühe kuu jooksul arvates kommunikatsioonide valmimisest, kus ostja tasub ülejäänud osa ostu-müügihinnast ning toimub kinnisasja omandiõiguse üleminek.

 

Müügihinnas sisaldub elektriliitumine võimsusega 3 x 6 amprit ja tsentraalse vee- ja kanalisatsioonivõrguga liitumine ning valguskaabli paigaldamise valmidus krundi piiril. Kaabli paigalduseks ja teenuse tellimiseks tuleb sõlmida leping teenuse osutajaga. 

 

Arendajale jääb õigus teha hinnakirjas muudatusi.

Müügilepingu sõlmimisega seotud notaritasu ja riigilõivu tasub Ostja.

bottom of page